Consumptie munten 
Laatste dance night is laatste inleverdatum. 
 

Deze tekst is na 25-6 wat gedateerd maar geeft wel inzicht in hoe wij zijn omgegaan met de gekochte en nog niet gebruikte munten. De tekst is ruim voor 25-6 geplaatst.

 

De consumptie munten van de Assinkhof zijn uitsluitend nog te gebruiken tijdens de Saturday Dance Night op 25-6-2011.

Op deze avond zijn munten te koop en zijn de teveel gekochte munten retour te brengen. 

De Assinkhof heeft reeds jaren een "teruggeef beleid" gevoerd. Dit houdt in dat de teveel gekochte munten tijdens het betreffende feest konden worden geretourneerd en dat de gast zijn geld terug kreeg. Het teruggeven voor geld kon uitsluitend op de betreffende avond van het feest. Dat beleid wordt onverkort voortgezet.

In de praktijk betekent het nu dat de laatste Saturday dance Night de laatste keer is dat er munten kunnen worden gekocht en dus ook kunnen worden retour gebracht. Na sluiting op die avond zijn de munten niet meer te gebruiken.